Från ide till färdigställande

Platsbesök/offert:
tjanster
Allt börjar med ett telefonsamtal eller mejl. Vi kommer överens om en tid där vi kan komma till er och titta på vad som behöver bli gjort. Vi diskuterar hur ni vill ha det och hur projektet kan utföras. Vi ger även råd och tips på hur man kan utföra det på ett sätt som passar dig bäst. När du är nöjd åker vår snickare iväg och räknar på siffror och kommer fram till en offert. Du har möjlighet att välja totalentreprenad om du önskar.

Före start:

När du fått din offert och känner dig nöjd så är det dags att skriva på ett kontrakt. Vi använder oss av “Hantverkarformularet” då det både ger dig och oss trygghet. I den har vi både skrivit ner en tidsplan för arbetets gång samt kostnad och övriga punkter.

Byggprocessen:

Vi kommer på avtalad tid och påbörjar arbetet. Vi skyddar golv/väggar/ m.m. så dessa inte skadas. Ibland behöver ni flytta på möbler m.m. för att vi ska kunna utföra arbetet. Men detta har vi redan pratat om i besöket. Efter varje arbetspass tar vi bort bråte och håller arbetsplatsen i ett skick så att du kan vistas där. Du kommer ju se vad som händer under arbetets gång och har kanske frågor och funderingar? Fråga vår snickare så förklarar han vad som pågår. Det kan ju bli så att du under arbetets gång ändrar dig om någon detalj. Då diskuterar vi det och ser vad vi kan åstadkomma. När allt är färdigt så går vi igenom vad som gjorts och när du är nöjd så är vi nöjda!

Dokument
Hantverkarformularet